महाराष्ट्र राज्य तंत्र शिक्षण मंडळ यांचे मार्फत घेणेत आलेल्या उन्हाळी परीक्षा -२०१६ मध्ये शलाका जनार्धन गोरे प्रथम वर्ष सिव्हील विध्यार्थीनी महाविध्यालयामध्ये ९०.६९% गुण मिळवून प्रथम आली. संस्थेचे माननीय अध्यक्ष , विश्वस्थ, प्राचार्य , सर्व स्टाफ, विध्यार्थी यांचे वतीने हर्धिक अभिनंदन !

                                                                                                                     प्राचार्य